Logo Gmina Kobiele Wielkie

Archiwum newsów, strona 98

Obrazek dla news_128

Program edukacji ekologicznej - „Piękno i różnorodność ziemi opoczyńskiej”

27.06.2016

W związku z realizowanym projektem pn. Program edukacji ekologicznej - „Piękno i różnorodność ziemi opoczyńskiej”, dotowanym przez Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zgodnie z regulaminem ekologicznym konkursów z nagrodami, organizowanych w ramach projektu: fotograficznego pn. „Osobliwości przyrody powiatu opoczyńskiego” - zadanie konkursowe polega na wykonaniu dokumentacji fotograficznej i opisu położonego na terenie powiatu opoczyńskiego obiektu przyrodniczego na trasę rowerową lub pieszą pn. „Bliżej opoczyńskiej natury” - zadaniem konkursowym jest wykonanie opisu i dokumentacji fotograficznej jednodniowej trasy rowerowej/pieszej na terenie powiatu opoczyńskiego

więcej

Obrazek dla news_129

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi Filia w Radomsku

01.07.2016

Jesteśmy bezpłatną Placówką samorządu województwa łódzkiego powołaną w 2007 roku, a w 2013 roku przekształconą w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi. Filia w Radomsku utworzona została w 2014 roku. Kierunki prowadzone w Filii realizowane są we współpracy z firmą SKB Drive Tech, która swoim klientom oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zespołów przeniesienia napędu, odlewnictwa żeliwa oraz obróbki metalu.

więcej

Obrazek dla news_124

OKRĘGOWY URZĄD GÓRNICZY W KIELCACH

21.06.2016

W związku z częstymi przypadkami nielegalnej (niekoncesjonowanej) eksploatacji kopalin na terenie gmin zlokalizowanych w granicach właściwości, miejscowej Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, tut, Organ nadzoru górniczego informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz, U. z 2015 r. poz. 196, ze zm.) działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż może być wykonywana po uzyskaniu koncesji udzielonej przez starostę, marszałka województwa lub ministra właściwego do spraw środowiska - w zależności od rodzaju i ilości wydobywanej kopaliny, sposobu jej wydobycia oraz obszaru udokumentowanego złoża.

więcej

Obrazek dla news_123

Obwieszczenie

21.06.2016

Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) informuję, że Zarząd Województwa Łódzkiego opracował projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie:
aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej

 

więcej

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Henryk Więckowski</strong></p>

Henryk Więckowski

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.