Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 141

KURENDA

03.10.2016

Informuje się właścicieli posesji z terenu Gminy Kobiele Wielkie utrzymujących psy o konieczności zabezpieczania wyjścia psów poza obręb posesji i zobowiązuję wszystkich do przestrzegania wymogów opieki nad tymi zwierzętami.

Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne jest wspólnym dobrem, o które trzeba dbać, należy zatem wspólnie zabiegać o zapewnienie bezpieczeństwa dla ruchu pojazdów i pieszych na drodze, a tym samym wyeliminować zjawisko wałęsania się psów należących do swoich właścicieli.

Zgodnie z postanowieniami § 13 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiele Wielkie, osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do opieki nad nimi w taki sposób , aby te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

W przypadku otrzymania zgłoszenia o naruszeniu przez właściciela psa ustawy o ochronie zwierząt oraz postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiele Wielkie wspólnie z omanami Policji wszczynane będą postępowania zmierzające w kierunku pociągnięcia właściciela psa do odpowiedzialności, a zgodnie z brzmieniem art. 77 Kodeksu Wykroczeń „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.
Wskazanie przez mieszkańców które i czyje psy przebywają poza ogrodzonymi posesjami będzie pomocne przy prowadzeniu dalszych ustaleń.

Jednocześnie proszę o zapoznanie się treścią:
1.    Ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r., poz. 856, zm. z 2014r, poz.1794, z 2015r. poz.266);
2.    Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ( Dz.U. z 2016 r. poz. 250).

na podstawie których uchwalono:
-    Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Kobiele Wielkie tj. Uchwała Nr XIII/82/2016 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 17 lutego 2016 r.

pobierz program


-    Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiele Wielkie tj.
Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 czerwca 2016r.
(publikacja treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2016r poz. 3150).

pobierz regulamin

Przedmiotowe uchwały umieszczone się na stronach internetowych:

www.kobielewielkie.pl 

www.bip.kobielewielkie.pl

pobierz kurende

pobierz informacje

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Henryk Więckowski</strong></p>

Henryk Więckowski

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.