Logo Gmina Kobiele Wielkie

Polski Ład

Gmina Kobiele Wielkie zawarła umowy na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Kobiele Wielkie”. Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych. Kwota przyznanego dofinansowania to 5.225.000,00 zł. Wartość robót budowlanych to 6.630.996,26 zł.

Zakres prac obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie robót ziemnych;

2) frezowanie korekcyjne;

3) wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego;

4) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego;

5) wykonanie remontu poboczy z kruszywa łamanego;

6) wykonanie regulacji istniejących zjazdów.

Roboty drogowe realizowane będą w następujących sołectwach: Orzechówek, Orzechów, Przyborów, Przybyszów, Karsy, Kobiele Wielkie, Cieszątki, Babczów, Biestrzyków Mały, Wola Rożkowa, Zrabiec.

 

 

 

 

Gmina Kobiele Wielkie zawarła umowy na realizację inwestycji pn.  „Termomodernizacja budynków oraz zagospodarowania terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kobielach Wielkich”.

Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych. Kwota przyznanego dofinansowania to 2.674.911,75 zł. Wartość robót budowlanych to 3.146.955,00 zł.

Zakres prac obejmuje w szczególności: 

1) modernizacji kotłowni i wymiany pieca węglowego na olejowy (64 kW) wraz z wykonaniem magazynu oleju grzewczego w budynku A (stara szkoła);

2) nowej instalacji c.o. w budynku A (bez wymiany grzejników);

3) wymiany starego pieca olejowego na nowy również olejowy (80 kW) w budynku B (budynek po byłym gimnazjum);

4) wymiany pieca gazowego na piec olejowy w budynku C (80 kW) - sala gimnastyczna wraz z wykonaniem magazynu oleju grzewczego;

5) Termomodernizacji budynków A, B i C wraz z wykonaniem elewacji;

6) Utwardzenia i zagospodarowania terenu.

 

Gmina Kobiele Wielkie zawarła umowy na realizację inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobiele Małe gm. Kobiele Wielkie”.

Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych. Kwota przyznanego dofinansowania to 9.500.000,00 zł. Wartość robót budowlanych to 13.393.470,00 zł.

Zakres prac obejmuje w szczególności: 

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454).
 2. Uzyskanie niezbędnych warunków, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń opracowanej dokumentacji.
 3. Uzyskanie pozwolenia na budowę.
 4. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanych projektów.
 5. Zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Zamawiający przewiduje przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w ten sposób aby po zakończeniu całego procesu inwestycyjnego oczyszczalnia stanowiła zblokowany obiekt inżynieryjny, w celu ograniczenia powierzchni zabudowy. Zbiorniki technologiczne oczyszczalni ścieków takie jak zbiornik reaktora, zbiornik ścieków dowozowych i osadu dowożonego powinny zostać wykonane  z betonu odpornego na korozje. Ze względów hydraulicznych powinny być okrągłe co w znacznym stopniu obniża koszty eksploatacji obiektu. Reaktor biologiczny powinien znajdować się w bezpośredniej bliskości budynku technicznego i powinien zostać obsypany skarpą pełniącą funkcję izolacji termicznej. Budynek techniczny powinien być zaprojektowany i wykonany metodą tradycyjną, antresola budynku powinna zostać wykorzystana do lokalizacji mechanicznego podczyszczania ścieków. Usytuowanie pomieszczenia dmuchaw powinno umożliwiać wykorzystanie ciepła produkowanego przez pracujące dmuchawy do ogrzewania pomieszczenia technologicznego. Wszelkie podstawowe urządzenia technologiczne wraz z armatura technologiczną powinny zostać usytuowane w budynku technicznym.

Zastosowane urządzenia technologiczne, armatura i aparatura powinny spełniać warunki do zabudowy w obiekcie, jakim jest oczyszczalnia ścieków, materiały użyte oraz wykonane urządzenia zapewniać powinny możliwie jak największą ochronę przed agresywnym środowiskiem.

Elementy istniejącej oczyszczalni ścieków przeznaczone do przebudowy, rozbudowy, adaptacji lub likwidacji:

 1. pompownia ścieków surowych – adaptacji i przebudowa istniejącej;
 2. budynek techniczny – budowa dodatkowego budynku;
 3. stanowisko składowania kontenerów na piasek i skratki – budowa nowego;
 4. reaktor biologiczny I ciąg technologiczny – budowa nowego;
 5. reaktor biologiczny II ciąg technologiczny – budowa nowego;
 6. zbiornik uśredniający ścieki i osad dowozowy – budowa nowego;
 7. zbiornik osady nadmiernego – budowa nowego;
 8. pomieszczenie na kontener na osad – budowa nowego;
 9. wiata dla agregatu prądotwórczego – budowa nowej;
 10. samoczynne złącze rezerwowe – budowa nowego;
 11. miejsca postojowe – budowa nowych;
 12. wylot ścieków oczyszczonych – budowa nowego;
 13. budynek socjalno – techniczny – adaptacja i rozbudowa istniejącego;
 14. stacja mechanicznego odwadniania osadu – adaptacja istniejącej;
 15. stacja wapnowania osadu – adaptacja i przebudowa istniejącej;
 1. pomieszczenie na kontener na osad – rozbudowa istniejącego budynku;
 2. wiata na osad – budowa nowej;
 3. wiata magazynowa – adaptacja istniejącej;
 4. studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych – budowa nowej;
 5. główna rozdzielnia – budowa nowej;
 6. ogrodzenie obiektu – rozbudowa istniejącego ogrodzenia;
 7. istniejąca studnia rozprężna – wyłączenie z użytkowania;
 8. istniejące reaktory – po zakończeniu przebudowy i rozbudowy zdemontować;
 9. istniejący punkt rzutu ścieków – wyłączyć z użytkowania;
 10. istniejąca studnia wodomierzowa – adaptacja;
 11. istniejący wylot ścieków oczyszczonych  - po zakończeniu przebudowy i rozbudowy zdemontować.

Zamawiający wymaga również wykonania instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektu oczyszczalni o mocy min . 20 kW.

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Beata Pokora

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.