Logo Gmina Kobiele Wielkie

Rewitalizacja

RAPRORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kobiele Wielkie” prowadzono na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730).

 

WEŹ UDZIAŁ W DEBACIE

Podczas spotkania z mieszakńcami Kobiel Wielkich, Kobiel Małych, Brzezinek i Biestrzykowa Wielkiego przedstawiamy projekt "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kobiele Wielkie". Spotkanie odbędzie się 23.10.2017 o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich.

 

OGŁOSZENIE

Rewitalizacja to proces zmierzający do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności i przestrzeni. Będzie to proces, który przyczyni się w najbliższych latach do poprawy jakości życia w Gminie Kobiele Wielkie.

 

WEŹ UDZIAŁ W WARSZTACIE KONSULTACYJNYM

 

Wójt Gminy Kobiele Wielkie zaprasza mieszkańców przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców do udziału w kolejnym etapie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Kobiele Wielkie.

 

ZGŁOŚ POMYSŁ NA REWITALIZACJĘ

Gmina Kobiele Wielkie przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Jednym z podstawowych elementów programu będzie określenie potrzeb rewitalizacyjnych poprzez konkretne przedsięwzięcia. Dlatego też zapraszamy Państwa do składania propozycji zadań do zamieszczenia w Programie Rewitalizacji.

 

 

Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Rewitalizacji Gminy Kobiele Wielkie

 

 

SPOTKANIE POŚĺWIĘCONE REWITALIZACJI

Gmina Kobiele Wielkie przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). Jest to jeden z ważniejszych dokumentów w kontekście obecnego okresu programowania UE. Jest również warunkiem umożliwiającym aplikowanie o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VI „Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu”.

 

 

   ANKIETA „WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZACJI”

Gmina Kobiele Wielkie przystąpiła do opracowania Program Rewitalizacji dla Gminy Kobiele Wielkie. Jest to jeden z ważniejszych dokumentów w kontekście nowego okresu programowania UE. Przyczyni się bowiem do określenia priorytetowych działań w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych na terenie Gminy.

 

 

Zgłoszenie kandydatów na członków Zespołu ds. Rewitalizacji Gminy Kobiele Wielkie

W związku z przystąpieniem do opracowania Programu rewitalizacji gminy Kobiele Wielkie, zwracamy się z prośbą o zgłoszenie przedstawicieli jako kandydatów na członka Zespołu ds. Rewitalizacji, który zostanie powołany przez Wójta Gminy Kobiele Wielkie.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Henryk Więckowski</strong></p>

Henryk Więckowski

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.