Logo Gmina Kobiele Wielkie

Petycje

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 01.08.2022 r. wpłynęła petycja o brzmieniu jak niżej:

Pobierz petycję

Przebieg postępowania

1. Z petycją zapoznało się kierownictwo urzędu.

2. Petycja skierowana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 02 sierpnia 2022 r.

Odpowiedź na petycję

 

 

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 01.07.2022 r. wpłynęła petycja o brzmieniu jak niżej:

pobierz petycję

Przebieg postępowania

1. Z petycją zapoznało się kierownictwo urzędu.

 

 

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 01.03.2022 r. wpłynęła petycja o brzmieniu jak niżej:

pobierz petycję

pobierz załącznik

Przebieg postępowania

1. Z petycją zapoznało się kierownictwo urzędu.

2. Petycja skierowana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 03 marca 2022 r.

Odpowiedź na petycję

 

 

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 14.02.2022 r. wpłynęła petycja o brzmieniu jak niżej:

pobierz petycję

pobierz załącznik

Przebieg postępowania

1. Z petycją zapoznało się kierownictwo urzędu.

 

 

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 22.12.2021 r. wpłynęła petycja o brzmieniu jak niżej:

pobierz petycję

Przebieg postępowania

1. Z petycją zapoznało się kierownictwo urzędu.

2. Petycja skierowana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 23 grudnia 2021 r.

Uzupełnienie do petycji

Odpowiedź na petycję

 

 

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 15.09.2021 r. wpłynęła petycja o brzmieniu jak niżej:

Treść petycji

Przebieg postępowania

1. Z petycją zapoznało się kierownictwo urzędu.

2. Petycja została przekazana do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kobielach Wielkich i Publicznej Szkoły Podstawowej w Orzechowie.

Odpowiedź na petycję

 

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 16.08.2021 r. wpłynęła petycja o brzmieniu jak niżej:

Treść petycji

Przebieg postępowania

1. Z petycją zapoznało się kierownictwo urzędu.

2. Petycja została przekazana do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kobielach Wielkich i Publicznej Szkoły Podstawowej w Orzechowie.

Odpowiedź na petycję

 

 

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 09.04.2021 r. wpłynęła petycja o brzmieniu jak niżej:

Treść petycji

Przebieg postępowania

1. Z petycją zapoznało się kierownictwo urzędu.

2. Petycja bez rozpatrzenia na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o prtycjach.

Sposób załatwienia

1. Zawarty jest przy poprzedniej petycji z dnia 05 stycznia 2021 r.

 

 

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 24.02.2021 r. wpłynęła petycja o brzmieniu jak niżej:

Treść petycji

1 UZASADNIENIE Deklaracja Samostanowienia Narodu Polskiego

2 Metoda przeprowadzenia Referendum Ludowego Art.4 zarządzanie BEZPOSREDNIE PLAN

3 Kodeks Wyborczy Projekt v10 z dnia 2020 11 30

4 Ustrój Prezydencko-Ludowy wg T. Garland w.3 z dnia 2020 06 28 oraz wykaz zmian WIR wg Prof. M. Matyji

Przebieg postępowania

1. Z petycją zapoznało się kierownictwo urzędu.

2. Petycja skierowana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 24 lutego 2021 r.

Odpowiedź na petycję

 

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 10.02.2021 r. wpłynęła petycja o brzmieniu jak niżej:

pobierz petycję

Przebieg postępowania

1. Z petycją zapoznało się kierownictwo urzędu.

Petycja wycofana w dniu 18.02.2021 r. przez wnoszącego petycję

 

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 05.01.2021 r. wpłynęła petycja-list otwarty o brzmieniu jak niżej:

pobierz petycję

Przebieg postępowania

1. Z petycją zapoznało się kierownictwo urzędu.

Uzupełnienie do petycji

2. Z uzupełnieniem do petycji zapoznało się kierownictwo urzędu.

3. Petycja skierowana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 18 stycznia 2021 r.

Odpowiedż na petycję

 

 

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 21.12.2020 r. wpłynęła petycja o brzmieniu jak niżej:

pobierz petycję

Przebieg postępowania

1. Z petycją zapoznało się kierownictwo urzędu.

2. Petycja skierowana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 28 grudnia 2020 r.

Odpowiedź na petycję

 

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 15.12.2020 r. wpłynęła petycja o brzmieniu jak niżej:

pobierz petycję

Przebieg postępowania

1. Z petycją zapoznało się kierownictwo urzędu.

2. Petycja skierowana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 15 grudnia 2020 r.

Odpowiedź na petycję

 

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 14.12.2020 r. wpłynęła petycja o brzmieniu jak niżej:

pobierz petycje

Przebieg postępowania

1. Z petycją zapoznało się kierownictwo urzędu.

2. Petycja skierowana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 15 grudnia 2020 r.

Odpowiedź na petycję

 

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 26.10.2020 r. wpłynęła petycja o brzmieniu jak niżej:

pobierz petycję

Przebieg postępowania

1. Z petycją zapoznało się kierownictwo urzędu.

2. Petycja została przekazana do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kobielach Wielkich i Publicznej Szkoły Podstawowej w Orzechowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich.

Odpowiedź na petycję

 

 

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 10.09.2020 r. wpłynęła petycja o brzmieniu jak niżej:

pobierz petycję

Przebieg postępowania

1. Z petycją zapoznało się kierownictwo urzędu.

2. Petycja została przekazana do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kobielach Wielkich i Publicznej Szkoły Podstawowej w Orzechowie.

Odpowiedź na petycję

 

 

 

Zbiorcza informacja o petycjach za 2019 rok.

pobierz informację

 

 

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 04.05.2020 r. wpłynęła petycja o brzmieniu jak niżej:

pobierz petycję

Przebieg postępowania

1. Z petycją zapoznało się kierownictwo urzędu.

odpowiedź na petycję

 

 

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 03.04.2020 r. wpłynęła petycja o brzmieniu jak niżej:

pobierz petycję

Przebieg postępowania

1. Z petycją zapoznało się kierownictwo urzędu,

2.Petycja skierowana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 06 kwietnia 2020 r.

Uchwała Nr XIX/109/20 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 6.05.2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 roku.

 

 

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 23.03.2020 r. wpłynęła petycja o brzmieniu jak niżej:

pobierz petycję

Przebieg postępowania

1. Z petycją zapoznało się kierownictwo urzędu,

2.Petycja skierowana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 24 marca 2020 r.

Uchwała Nr XIX/108/20 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 6.05.2020 r. w sprawie przekazania petycji z dnia 23 marca 2020 roku według właściwości.

Uchwała nr XXII/128/20 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 24.07.2020 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G z 23 marca 2020 r. dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem.

 

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 17.01.2020 r. wpłynęła petycja o brzmieniu jak niżej:

pobierz petycję

Przebieg postępowania

1. Z petycją zapoznało się kierownictwo urzędu,

2.Petycja skierowana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 04 lutego 2020r.

Uchwała Nr XVIII/102/20 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 18.02.2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 17 stycznia 2020 roku.

 

 

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 06.12.2019 r. wpłynęła petycja o brzmieniu jak niżej:

pobierz petycję

Przebieg postępowania

1. Petycja skierowana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 6 grudnia 2019r.
2 .Opinia Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
Petycja z dnia 6 grudnia 2019r. zgodnie z art. 6 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.870) została rozpoznana na posiedzeniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 6 grudnia 2019r.
Petycja w pełnym zakresie wniosków zaopiniowana negatywnie.
Uzasadnienie
W zakresie pkt.1 petycji organ uznał ją za bezprzedmiotową z uwagi na fakt braku na terenie gminy płatnych miejsc parkingowych.
W zakresie pkt. 2 organ uznał, że tematyka podnoszona w tym punkcie nie leży w zakresie właściwości zadań gminy.

Uchwała nr XVI/92/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 12.12.2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 roku

Uzasadnienie

 

 

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 29.11.2019 r. wpłynęła petycja o brzmieniu jak niżej:

pobierz petycję

Przebieg postępowania

  1. Petycja skierowana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 29 listopada 2019r.
  2. Opinia Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

Petycja z dnia 28 listopada 2019r. zgodnie z art. 6 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.870) została rozpoznana na posiedzeniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 6 grudnia 2019r.

Część pierwsza punktu 1 petycji została pozytywnie rozpatrzona przez komisję, a część druga tegoż samego punktu jak i pozostałe punkty petycji komisja postuluje, aby przekazać je do rozpatrzenia innym właściwym organom.

Uchwała nr XVI/91/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 12.12.2019 r. w sprawie częściowego rozpatrzenia petycji z dnia 28 listopada 2019 roku oraz przekazania petycji w pozostałej części według właściwości.

Uzasadnienie

 

 

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 14.10.2019 r. wpłynęła petycja o brzmieniu jak niżej:

pobierz petycję

Przebieg postępowania

1.  Potwierdzono wnioskodawcy otrzymanie petycji,
2.  Z petycją zapoznało się kierownictwo urzędu,
3.  Petcję skierowano do referatu finansowego celem dokonania analizy - możliwośći wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów - dotyczących płatności bezgotówkowych.

odpowiedź na petycję

 

 

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 09.08.2019 r. wpłynęła petycja o brzmieniu jak niżej:

pobierz petycję

Przebieg postępowania

1.  Potwierdzono wnioskodawcy otrzymanie petycji,
2.  Z petycją zapoznało się kierownictwo urzędu,
3.  Petcję skierowano do referatu finansowego celem dokonania analizy - możliwośći wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów - dotyczących płatności bezgotówkowych.

 

 

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 16.07.2016 r. wpłynęła petycja o brzmieniu jak niżej:

 

pobierz petycję

Przebieg postępowania

29.07.2016 r.
1.    Potwierdzono wnioskodawcy otrzymanie petycji,
2.    Z petycją zapoznało się kierownictwo urzędu,
3.    Petycję skierowano do referatu inwestycji, zamówień publicznych , gospodarki komunalnej i ochrony środowiska celem dokonania analizy sygnalizowanej w petycji problematyki efektywności energetycznej.

05.08.2016 r.
Pracownicy referatu  inwestycji, zamówień publicznych , gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,  w obszarze działania których może wystąpić zagadnienie efektywności energetycznej dokonali analizy  sygnalizowanej petycją problematyki.
Petycja będzie przechowywana w stosownej teczce tegoż referatu przez okres 2 lat. Po tym czasie teczka zostanie zarchiwizowana zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej.

 

 

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 02.06.2016 r. wpłynęła petycja o brzmieniu jak niżej:

pobierz petycję

 

Przebieg postępowania

02.06.2016 r.
1.    Potwierdzono wnioskodawcy otrzymanie petycji,
2.    Z petycją zapoznało się kierownictwo urzędu,
3.    Petycję skierowano do referatu inwestycji, zamówień publicznych , gospodarki komunalnej i ochrony środowiska celem dokonania analizy sygnalizowanej w petycji problematyki efektywności energetycznej.

15.06.2016 r.
Pracownicy referatu  inwestycji, zamówień publicznych , gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,  w obszarze działania których może wystąpić zagadnienie efektywności energetycznej dokonali analizy  sygnalizowanej petycją problematyki.
Petycja będzie przechowywana w stosownej teczce tegoż referatu przez okres 2 lat. Po tym czasie teczka zostanie zarchiwizowana zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej.

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Henryk Więckowski</strong></p>

Henryk Więckowski

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.