Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 995

O G Ł O S Z E N I E

25.01.2023

Wójt Gminy Kobiele Wielkie informuje, iż zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania z zakresu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu gminy Kobiele Wielkie w roku 2023, w imieniu zainteresowanych rolników, którzy posiadają w/w odpady rolnicze.

Informujemy, że wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich, w pokoju nr 116, w godzinach pracy urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2023 r.  Planowany termin realizacji zadania to II połowa 2023 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich lub na stronie internetowej www.kobielewielkie.pl

Do wypełnienia wniosku będą potrzebne:

1) NIP lub PESEL

2) adres siedziby gospodarstwa rolnego

3) waga poszczególnych rodzajów odpadów wyrażona w kilogramach (kg)

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji. Wyniesie 100% poniesionych kosztów pod warunkiem, że kwota odbioru i zagospodarowania odpadów za 1 tonę folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag nie przekroczy 500 zł. W przypadku, gdy kwota będzie wyższa różnicę ponosi rolnik.

Pomoc udzielana w ramach programu priorytetowego „Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” stanowi pomoc de minimis w rolnictwie.

Odpady będą odbierane z jednego miejsca wyznaczonego przez gminę.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Kobiele Wielkie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.

Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji warzyw, opakowań po środkach ochrony roślin, beczek, węży gumowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich w pokoju nr 116 oraz pod nr tel. 44 681-44-12 wew. 25.

Pobierz wniosek

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Henryk Więckowski</strong></p>

Henryk Więckowski

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.