Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 94

IX Sesja Rady Gminy Kobiele Wielkie

03.10.2015

Informuję o IX Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie, która odbędzie się w dniu 8 października 2015r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich (sala konferencyjna).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie IX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 września 2015 r. oraz skargi z  dnia 21 września 2015 r. wniesionych przez P. Marka Włodarczyka prowadzącego Firmę „POLDEK” z siedzibą w Kłobucku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów  zwierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/95/12 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kobiele Wielkie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobiele Wielkie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
11. Przedstawienie  informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku.
- Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. z podległych gminie jednostek budżetowych .
- Odczytanie Uchwały Nr II/216/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 01 września 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiele Wielkie za I półrocze 2015r.
12. Sprawy różne, pytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad IX  Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie.

                                                                      Przewodniczący  Rady Gminy
                                                                                  Lech  Maks

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Henryk Więckowski</strong></p>

Henryk Więckowski

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.