Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 928

News zdjęcie id 825 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2022 ROKU

29.07.2022

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe limity zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Limit zwrotu podatku w 2022 wynosi 110 litrów na 1 ha użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego oraz 40 litrów do średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego (t.j.Dz.U. z 2022 poz. 846).

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2022 rok ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju (Dz.U. z 2021 r. poz.2266).

Producent rolny za każdy 1 ha użytków rolnych otrzyma 110,00 złotych zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze na podstawie faktur dokumentujących zakup oleju napędowego.

Dodatkowe środki otrzymają także hodowcy bydła, którzy poza kwotą 110,00 złotych do każdego hektara użytków rolnych, również będą mogli starać się o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła.

W tym wypadku limit zwrotu podatku akcyzowego za ON będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu akcyzy za ON określanej co roku w Rozporządzeniu Rady Ministrów, liczby 40 oraz średniej rocznej ilości bydła, które posiadał rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Liczba bydła będzie podawana w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP).

W praktyce oznacza to, że rolnik za każdą 1 DJP bydła otrzyma dopłatę do paliwa rolniczego w wysokości 40,00 złotych.

Hodowcy bydła będą musieli zadbać także o dodatkowe formalności.

We wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producenci rolni podają średnią roczną liczbę bydła w DJP, którą posiadali na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Załącznikami do wniosku będą nie tylko faktury lub ich kopie potwierdzające zakup oleju napędowego, ale także dokument potwierdzający średnią liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Dokumentem potwierdzającym średnią roczną liczbę bydła jest zaświadczenie, które należy wcześniej  uzyskać  od kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W zawiązku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez COVID - 19 wprowadzono dodatkową procedurę wydania w/w dokumentu, tj. forma dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który będzie przesłany na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę e-puap wnioskodawcy (producenta rolnego).

O zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej może ubiegać się każdy producent rolny, a więc osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. Natomiast w przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy jednak współmałżonków.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej musi złożyć w tym celu odpowiedni wniosek z dołączonymi do niego fakturami VAT dokumentującymi wydatki poniesione na olej napędowy, a w przypadku prowadzenia chowu lub hodowli bydła także zaświadczenia z ARMIR o średniej rocznej liczbie  bydła w roku poprzedzającym złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Wnioski przyjmuje gmina na terenie której położone są grunty wnioskodawcy i to ona wypłaca  przyznany decyzją wójta gminy zwrot tegoż podatku.

W 2022 r. obowiązują dwa terminy, w których producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego tj.:

  • w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego wraz fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021r. do 31 stycznia 2022r.,
  • w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022r. do 31 lipca 2022r.

Wypłata przyznanej przez urząd kwoty zwrotu podatku powinna nastąpić w terminach:

  • od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2022r.  – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego 2022r;
  • od dnia 3 października do dnia 31 października 2022r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2022r

gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie olej napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; (t.j. Dz.U. z 2022 poz.846).

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Henryk Więckowski</strong></p>

Henryk Więckowski

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.