Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 853

XXXVI Sesja Rady Gminy Kobiele Wielkie

18.02.2022

Informuję o zwołanej XXXVI Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2022r. o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich ul. Reymonta 79.


Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy  oraz udostępniony archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad:  www.kobielewielkie.sesja.pl


 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Złożenie ślubowania przez Radnego.
- Zapoznanie z treścią Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 stycznia 2022 roku.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu targowiska gminnego w Kobielach Wielkich oraz wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru.
7. Podjęcie uchwały sprawie rozwiązania Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kobielach Wielkich z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Kobiele Wielkie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiele Wielkie na 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiele Wielkie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Kobiele Wielkie, składów osobowych i określenia przedmiotu ich działania.
15. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Kobiele Wielkie za 2021 rok.
16. Sprawy różne, pytania i wolne wnioski.
1) Informacja o wykonaniu planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021r.
2) Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiele Wielkie.
17. Zamknięcie obrad.

 


                                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                                              Lech  Maks

Wójt gminy zaprasza

Beata Pokora

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.