Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 814

XXXV Sesja Rady Gminy Kobiele Wielkie

23.12.2021

Informuję o zwołanej XXXV Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021r. o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich ul. Reymonta 79.

 

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy oraz udostępniony archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad:  www.kobielewielkie.sesja.pl

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie.

4. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kobiele Wielkie kredytu bankowego długoterminowego w roku 2021.

5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobiele Wielkie na 2022 rok.

- Zapoznanie z uchwałą Nr II/244/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Łodzi z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie opinii  dotyczącej projektu budżetu Gminy Kobiele Wielkie na 2022 rok.

- Zapoznanie z uchwałą Nr II/268/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie sprostowania błędu
w uchwale Nr II/244/2021 z dnia 2 grudnia 2021r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kobiele Wielkie na 2022 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wielkoletniej Prognozy Finansowej na lata
2022 - 2035.

- Zapoznanie z uchwałą Nr II/245/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Kobiele Wielkie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Kobielach Wielkich.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobiele Wielkie.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kobielach Wielkich.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Kobiele Wielkie, składów osobowych i określenia przedmiotu ich działania.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny udziału w prawie własności nieruchomości.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej - stałej Komisji Rady Gminy Kobiele Wielkie na 2022 rok.

17. Przedstawienie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kobiele Wielkie na 2022 rok:

- komisji budżetu, finansów i planowania,

- komisji rolnictwa, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i inwestycji gminnych,

- komisji zdrowia, oświaty, kultury i sportu,

- komisji skarg, wniosków i petycji.

18. Sprawy różne, pytania i wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

 

                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                   Lech Maks

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Henryk Więckowski</strong></p>

Henryk Więckowski

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.