Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 735

O G Ł O S Z E N I E

07.07.2021

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie przedsięwzięcia, realizowanego w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w 2021 roku na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

Wójt Gminy Kobiele Wielkie informuje, iż zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania z zakresu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu gminy Kobiele Wielkie w roku 2021, w imieniu zainteresowanych rolników, którzy posiadają w/w odpady rolnicze.

Informujemy, że wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich, w pokoju nr 116, w godzinach pracy urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 16 lipca 2021 r.  Planowany termin realizacji zadania od IV kwartału 2021 do II kwartału 2022 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich lub na stronie internetowej www.kobielewielkie.pl.

Do wypełnienia wniosku będą potrzebne:
1) NIP lub PESEL
2) adres siedziby gospodarstwa rolnego
3) waga poszczególnych rodzajów odpadów wyrażona w kilogramach (kg)

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji. Wyniesie 100% poniesionych kosztów pod warunkiem, że kwota odbioru i zagospodarowania odpadów za 1 tonę folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag nie przekroczy 500 zł. W przypadku, gdy kwota będzie wyższa różnicę ponosi rolnik.

Pomoc udzielana w ramach programu priorytetowego „Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” stanowi pomoc de minimis w rolnictwie.

Odpady będą odbierane z jednego miejsca wyznaczonego przez gminę.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Kobiele Wielkie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.

Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji warzyw, opakowań po środkach ochrony roślin, beczek, węży gumowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich w pokoju nr 116 oraz pod nr tel. 44 681-44-12 wewn. 25.

pobierz wniosek

 

Wójt gminy zaprasza

Beata Pokora

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.