Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 728

Informacja o składaniu wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Kobiele Wielkie za wyniki w nauce za rok szkolny 2020/2021

28.06.2021

Stypendium może być przyznane uczniowi, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5,25
  • w roku szkolnym, za który przyznawane jest stypendium zajął I, II lub III miejsce w konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Kuratora Oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim.

 

Do wniosku o stypendium należy dołączyć:

  • kopię świadectwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę,
  • zaświadczenie wystawione przez dyrektora szkoły, dotyczące średniej oceny klasyfikacyjnej rocznej lub końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  • klauzulę informacyjna na podstawie RODO wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • kopię świadectwa oraz kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

Wnioski o stypendium należy składać w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich do dnia 30 lipca 2021 r.

Wnioski niekompletne lub złożone po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Kobiele Wielkie za wyniki w nauce

Klauzula informacyjna na podstawie RODO

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Henryk Więckowski</strong></p>

Henryk Więckowski

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.