Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 715

XXXI Sesja Rady Gminy Kobiele Wielkie

18.06.2021

Informuję o  XXXI Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021r. o godz. 1000  w sali obrad Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich ul. Reymonta 79.

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy  oraz udostępniony archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad:  www.kobielewielkie.sesja.pl

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kobielach Wielkich za 2020 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kobielach Wielkich.

6.  Przedstawienie  sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy Kobiele Wielkie za 2020 rok.

- Zapoznanie z treścią uchwały Nr II/81/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Kobiele Wielkie z  wykonania  budżetu za 2020 rok.

- Zapoznanie z treścią uchwały Nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Kobiele Wielkie za rok 2020 i wystąpienia z wnioskiem do Rady Gminy Kobiele Wielkie o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Kobiele Wielkie.

- Zapoznanie z treścią uchwały Nr II/104/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 maja 2021r. w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobiele Wielkie  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kobiele Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

8. Debata nad raportem o stanie Gminy Kobiele Wielkie za 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Kobiele Wielkie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kobiele Wielkie za 2020 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznego dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kobiele Wielkie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Kobiele Wielkie na rok szkolny 2021/2022.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2031.

17. Sprawy różne, pytania i wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad.


                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                 Lech Maks

Wójt gminy zaprasza

Beata Pokora

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.