Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 686

XXIX Sesja Rady Gminy Kobiele Wielkie

19.03.2021

Informuję o XXIX Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie, która odbędzie się w dniu 26 marca 2021r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich (sala obrad).

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z obrad
Rady Gminy oraz udostępniony archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad:  www.kobielewielkie.sesja.pl

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty za posiadanie psów
w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiele Wielkie na 2021 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2021-2031.

7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kobiele Wielkie lub jej jednostkom podległym.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego w sprawie wdrożenia Nowego Kodeksu Wyborczego autorstwa Teresy Garland oraz wdrożenia w Polsce ustroju Prezydencko-Ludowego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie szczepionki przeciw Covid-19.

12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę.

13. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny za rok 2020.

14. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Kobiele Wielkie na lata 2016-2020 i z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2020.

15. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2020 rok.

16. Sprawy różne, pytania i wolne wnioski:

1. Informacja o wycofaniu przez wnoszącego petycji z dnia 8 lutego 2021r. dotyczącej podjęcia uchwały przez Radę Gminy zachęcającej mieszkańców gminy do uzupełnienia niedoborów witaminy D.

2. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

3. Informacja o pozyskanych przez gminę środków zewnętrznych w 2020 roku na zadania inwestycyjne.

4. Zapoznanie z wnioskiem z dnia 25.01.2021r. skierowanym do Rady Gminy o przejęcie przez gminę nieruchomości w Orzechówku z przeznaczeniem pod utworzenie drogi.

5. Zapoznanie z apelem skierowanym do Rady Gminy o aktywne działania i podjęcie  stosownej uchwały w przedmiotowej sprawie.

17. Zamknięcie obrad.

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            Lech Maks

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Henryk Więckowski</strong></p>

Henryk Więckowski

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.