Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 561

XXI Sesja Rady Gminy Kobiele Wielkie

18.06.2020

Informuję o XXI Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich (sala obrad).

Proponowany  porządek obrad:

1. Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Kobiele  Wielkie. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z budżetu Gminy Kobiele Wielkie na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2032.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka  Zdrowia w Kobielach  Wielkich  za 2019 rok.

10. Zapoznanie z treścią Uchwały Nr II/69/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Kobiele Wielkie z wykonania budżetu za 2019 rok.

11. Przedstawienie treści uchwał:

    1)  Nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobiele Wielkie  z dnia 12 maja 2020r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Kobiele Wielkie za rok 2019 i wystąpienia z wnioskiem do Rady Gminy Kobiele Wielkie o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Kobiele Wielkie;

    2)  Nr II/105/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 maja 2020r. w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobiele Wielkie  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy  Kobiele Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

13. Debata nad raportem o stanie Gminy Kobiele Wielkie za 2019 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Kobiele Wielkie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kobiele Wielkie za 2019 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIX/107/20 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 6 maja 2020r. w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiele Wielkie.

17. Sprawy różne, pytania i wolne wnioski.

18.  Zamknięcie obrad.

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy  oraz udostępniony archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad:  www.kobielewielkie.sesja.pl

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Lech  Maks

Wójt gminy zaprasza

Beata Pokora

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.