Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 441

Obowiązek segregacji odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców

02.12.2019

    Nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) z dniem 6 września 2019 r. wprowadzono ustawowy obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Segregacja odpadów komunalnych następuje zgodnie z aktualnymi wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiele Wielkie oraz sposobem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19 z późn. zm.). Od w/w terminu wszystkie odpady oddajemy jako segregowane.

Właściciel nieruchomości, który nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny od stycznia 2020 r. zapłaci podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 32,00 zł miesięcznie od osoby za każdy miesiąc niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

     Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiele Wielkie segregacja na terenie naszej gminy z zastosowaniem odpowiednich kolorów worków
i pojemnika wygląda następująco:
1. Worek koloru niebieskiego z napisem „PAPIER” – z przeznaczeniem na odpady
z papieru, w tym tektury, odpady opakowane z papieru i odpady opakowane  z tektury,
2. Worek koloru zielonego z napisem „SZKŁO” – z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowane ze szkła,
3. Worek koloru żółtego z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”
z przeznaczeniem na odpady matali (w tym odpady opakowaniowe z metali), odpady tworzyw sztucznych (w tym odpady opakowaniowe  tworzyw sztucznych) oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
4. Worek koloru brązowego z napisem „BIO” – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.


WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE ZŁOŻYŁY DEKLARACJĘ NA ODPADY NIESEGREGOWANE, PROSZONE SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ DO URZĘDU GMINY W KOBIELACH  WIELKICH CELEM  ZMIANY DEKLARACJI NA ODPADY SEGREGOWANE


     W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana tj. urodzenia, zmiana miejsca zamieszkania.
     Ponadto przypominamy o konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

 

Wójt gminy zaprasza

Beata Pokora

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.