Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 334

III Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie.

04.12.2018

Informuję o zwołanej III Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Kobiele Wielkie, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 r. o godz. 1000  w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich (sala obrad).

Proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kobiele  Wielkie.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie  zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2018-2025.

12. Zamknięcie obrad III Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Kobiele Wielkie.

 

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                           Lech  Maks

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Henryk Więckowski</strong></p>

Henryk Więckowski

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.