Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 269

XXXI Sesja Rady Gminy Kobiele Wielkie

16.02.2018

Informuję o XXXI Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie, która odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 r. o godz. 10:00  w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich (sala konferencyjna).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobiele Wielkie .
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiele Wielkie.
6. Sprawozdanie za 2017 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę  dzieci do lat 5.
8. Pojęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty za posiadanie psów w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiele Wielkie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiele Wielkie na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania  rodziny za 2017 rok.
13.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kobiele Wielkie na lata 2016-2020 i z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2017r.
14. Sprawy różne, pytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad  XXXI  Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie.

 

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                             Lech  Maks

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Henryk Więckowski</strong></p>

Henryk Więckowski

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.