Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 158

XIX Sesja Rady Gminy Kobiele Wielkie

22.11.2016

Informuję o XIX Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich.

 

Proponowany  porządek obrad:

1. Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok .

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2016 – 2030.

6. Zajęcie stanowiska w sprawie ustalenia na terenie gminy Kobiele Wielkie wysokości stawki podatku rolnego i podatku leśnego na 2017 rok oraz wysokości stawek podatku od środków transportowych, przeanalizowanie zwolnień w podatku od nieruchomości.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobiele Wielkie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej ze zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny ścieków odprowadzanych do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków.

13. Sprawy różne, pytania i wolne wnioski:

 - Przedstawienie informacji Urzędu Skarbowego w Radomsku dotyczącej złożonych oświadczeń majątkowych za 2015 rok.

 - Informacja Wójta Gminy o możliwości organizowania w 2017 roku na terenie gminy Kobiele Wielkie prac społecznie użytecznych dla osób skazanych karą ograniczenia wolności. 

14. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie.

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                             Lech  Maks

Wójt gminy zaprasza

Beata Pokora

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.