Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 143

XVIII Sesja Rady Gminy Kobiele Wielkie

11.10.2016

Informacja o XVIII Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie, która odbędzie się w dniu 18 października 2016r. o godz. 1000  w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich.

Proponowany  porządek obrad:
1. Otwarcie XVIII  Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołów:
    - z  XVI sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie,
    - z XVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Kobiele Wielkie.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/106/08 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Kobiele Wielkie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Kobiele Wielkie”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów publicznego gimnazjum, dla których gmina Kobiele Wielkie jest organem prowadzącym”.

8. Zapoznanie z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kobiele Wielkie w roku szkolnym 2015/2016.

9. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Kobiele Wielkie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2016 – 2030.

12. Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planu finansowego jednostek budżetowych podległych gminie Kobiele Wielkie za I półrocze 2016r. tj.:
    - Zakładu Opieki Zdrowotnej – Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia, Gminnego,
    - Ośrodka Kultury i Sportu,
    - Gminnej Biblioteki Publicznej,
    - Zakładu  Gospodarki Komunalnej.
Zapoznanie z Uchwałą Nr II/173/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 września 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Kobiele Wielkie za I półrocze 2016r.

13. Zapoznanie z treścią pisma P. Lidii i Jakuba Kowalskich skierowanego do Rady Gminy Kobiele Wielkie w sprawie propozycji przekazania działek na rzecz gminy.

14. Sprawy różne, pytania i wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie.

 

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                      Lech  Maks

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Henryk Więckowski</strong></p>

Henryk Więckowski

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.