Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 127

Zadbaj o bezpieczne wakacje najmłodszych

23.06.2016

Mimo braku oficjalnych statystyk dotyczących wypadków dzieci przy pracy w gospodarstwach rolnych obserwacja środowiska wiejskiego prowadzi do wniosku, że ich liczba jest zdecydowanie mniejsza niż kilkanaście lat temu. Obserwujemy, że rolnicy rzadziej angażują dzieci do pomocy przy pracach rolniczych, a powierzane najmłodszym czynności są adekwatne do ich wieku i możliwości. Młode pokolenie, które przejmuje ziemię jest bardziej świadome i większą wagę przykłada do zapewnienia dzieciom właściwej opieki oraz warunków do rozwoju i nauki. Na czas wzmożonych prac w gospodarstwie dzieciom organizuje się opiekę osób starszych. Dzięki funduszom unijnym na terenach wiejskich (także na terenie powiatu radomszczańskiego) powstało wiele przedszkoli i świetlic, które zapewnia¬ją opiekę najmłodszym przez cały rok. Pozytywny wpływ na bezpieczeństwo pracy i życia mieszkańców wsi maj ą również zmiany w polskim rolnictwie, dzięki którym w znaczący spo¬sób zmniejszył się udział prac wykonywanych ręcznie a sprzęt stosowany w rolnictwie jest nowoczesny i posiada wysoki standard bezpieczeństwa.
W gospodarstwach rolnych występuj ą liczne zagrożenia dla życia i zdrowia osób, które w nim pracuj ą i mieszkaj ą. Człowiek styka się tam z wieloma szkodliwymi czynnikami: fizycznymi (jest narażony na przejechanie, uderzenie przez maszyny i urządzenia będące w ruchu, kon¬takt z dużymi zwierzętami), biologicznymi (narażenie na zakażenie chorobami odzwierzęcy- mi), chemicznymi (zatrucie środkami ochrony roślin, nawozami i paliwami). Szczególnie niebezpiecznie jest latem. Podczas prac żniwnych dochodzi do wielu groźnych wypadków, z udziałem kombajnów, pras do słomy i siana, przyczep transportowych, których ofiarami są również dzieci. O tej porze roku większość dzieci rolników przebywa w miejscu zamieszka¬nia. Często towarzyszą im kuzyni przyjeżdżaj ący na letni wypoczynek do dziadków, babć, cioć i wujków. Ciekawość i chęć poznania otoczenia powodują, że pozostając bez opieki osób dorosłych, mogą znaleźć się w niebezpiecznych miejscach lub robić rzeczy, których nie po¬winny. Zdarza się też, że dzieci są angażowane do prac rolniczych. Rodzice w ten sposób przygotowuj ą młode pokolenie do prowadzenia w przyszłości samodzielnie gospodarstwa rolnego. Należy jednak pamiętać, że nadmierne obciążanie pracą lub pozostawienie dzieci bez opieki kończy się groźnymi wypadkami, powoduj ącymi negatywne i nieodwracalne konse¬kwencje dla zdrowia oraz rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci. Intensywne angażowa¬nie dziecka do prac rolnych powoduje, że zbyt wcześnie przyjmuje ono rolę osoby dorosłej, co ogranicza lub pozbawia je możliwości funkcjonowania w roli dziecka, z którą wiążą się beztroska, zabawa, przyjemność. Młody człowiek, który poświęca dużo czasu na prace w gospodarstwie rolnym, ma mniejsze możliwości zdobycia dobrego wykształcenia, rozwija¬nia własnych zainteresowań, nawiązania szerszych kontaktów społecznych.
KRUS na terenie województwa łódzkiego organizuje wiele działań skierowanych do dzieci, które maj ą na celu uświadomienie jakie zagrożenia czyhaj ą w gospodarstwach rolnych. Poga¬danki w szkołach i konkursy realizowane są na terenie całego powiatu radomszczańskiego.
Jednym z takich działań jest cykliczny konkurs plastyczny pn. „Bezpiecznie na wsi”. Tego¬roczny tytuł „Niebezpieczne atrakcje w wakacje!” dotyczył szczególnego okresu w roku, gdy dochodzi do nasilonych prac w gospodarstwie rolnym. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 1606 uczniów ze 125 szkół podstawowych z naszego województwa.
Szczegółowy wykaz prace i czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie należy po¬wierzać dzieciom do lat 15. w gospodarstwach rolnych można znaleźć na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce prewencja a także w Placówce Terenowej KRUS w Radomsku.

pobierz plik

Wójt gminy zaprasza

Beata Pokora

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.