Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 125

XVI Sesja Rady Gminy Kobiele Wielkie

22.06.2016

Informacja o XVI Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich  (sala konferencyjna).

Proponowany  porządek obrad:

1. Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XV sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie.

4. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia  Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kobiele Wielkie na lata 2016-2018.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kobiele Wielkie dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Radomsko - Krzętów nr 3934E w miejscowości Przybyszów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2016 – 2030.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania  azbestu  i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy  Kobiele Wielkie na lata 2016-2032”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kobiele Wielkie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

14. Sprawy różne, pytania i wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad  XVI  Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie.

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                             Lech  Maks

Wójt gminy zaprasza

Beata Pokora

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.