Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 120

XV Sesja Rady Gminy Kobiele Wielkie

19.05.2016

Informuję o XV Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie, która  odbędzie się  w dniu 25 maja 2016r.  o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich (sala konferencyjna).

Proponowany  porządek obrad:

1. Otwarcie XV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie.

4. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kobiele Wielkie oraz o podejmowanych działaniach w zakresie zmniejszania przestępczości.

5. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kobiele Wielkie i informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i wystąpienia innych zdarzeń  żywiołowych.

6. Omówienie bieżącej działalności i sytuacji finansowo gospodarczej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kobielach Wielkich.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

    1) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kobielach  Wielkich za 2015 rok;

    2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnej  Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich za 2015 rok;

    3) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kobielach Wielkich za 2015 rok.

9. Zapoznanie z uchwałami:

    a) Nr II/58/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Gminy Kobiele Wielkie z wykonania budżetu za 2015 rok. 

    b) Nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Kobiele Wielkie za rok 2015 i wystąpienia z wnioskiem do Rady Gminy Kobiele Wielkie o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Kobiele Wielkie.

    c) Nr II/89/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 maja 2016r. w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobiele Wielkie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kobiele Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kobiele Wielkie za 2015 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XIV/87/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich.

14. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie  Kobiele Wielkie na lata 2016-2020.

15. Sprawy różne, pytania i wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie.

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                             Lech  Maks

Wójt gminy zaprasza

Beata Pokora

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.