Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 1113

Nasze Ekologiczne Pracownie 2023

05.12.2023

Gmina Kobiele Wielkie otrzymała w ramach Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pod nazwą:

Utworzenie punktu dydaktycznego „Zielony Ekozakątek”

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Kobielach Wielkich.

Celem zadania jest zagospodarowanie wybranego miejsca na terenie należącym do placówki w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

Na realizację zadania Gmina Kobiele Wielkie otrzymała dofinansowanie w wysokości 56 220,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania to 60 220,00 zł, z czego 4 000,00 zł stanowi wkład własny Gminy Kobiele Wielkie.

Teren przeznaczony na punkt dydaktyczny został wyrównany. Zamontowana została  wiata dydaktyczna, będąca centralnym miejscem punktu. Wykonane zostało podłoże pod wiatę z kostki brukowej oraz chodnik do wiaty. W ramach zawartej umowy zakupiono elementy wyposażenia punktu dydaktycznego, w tym: tablice dydaktyczne ze stelażami o tematyce ekologicznej, grę plenerową typu Światowid, drobny sprzęt ogrodniczy, tablicę kredowo- magnetyczną, interaktywną tablicę śpiewającą „Ptasie radio”, a także zestaw 3 koszy do segregacji odpadów. Wokół wiaty zostały wykonane nasadzenia z drzew iglastych i liściastych, pod które nawieziono ziemię, rozłożono geowłókninę i wysypano żwir. .Zamontowane zostały  karmniki dla ptaków i  budki lęgowe. Wśród nasadzeń zostały umieszczone ławeczki zewnętrzne, gdzie  można usiąść i obserwować otaczającą przyrodę. Na terenie punktu została także zamontowana stacja meteorologiczna do pomiaru i obserwacji zmieniających się warunków atmosferycznych. Wśród pomocy dydaktycznych służących do realizacji programu edukacyjnego zakupiono: domek dla owadów, pakiety edukacyjne, tablice magnetyczne oraz teczki wiedzy o tematyce ekologicznej, mini księgę wiedzy. W ramach wkładu własnego zakupiono: kostkę brukową oraz tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania przez Fundusz.

W punkcie dydaktycznym na świeżym powietrzu odbywać się będą zajęcia mające na celu lepsze zrozumienie oraz traktowanie natury jako dobra, o które należy wspólnie dbać. Edukacja ekologiczna to konkretne działania w środowisku i dla środowiska. Projekt ma na celu doprowadzić do takiego stanu świadomości społecznej, w którym edukacja ekologiczna oraz jej efekty będą postrzegane jako niezbędny warunek rozwoju społecznego. Lekcje w terenie zbliżą uczniów ze światem przyrody oraz rozwiną poczucie troski i odpowiedzialności za obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. Celem projektu jest również budowanie więzi emocjonalnej między dziećmi a przyrodą, promowanie stylu życia sprzyjającego zdrowiu jednostek i rodzin oraz zachowaniu zasobów środowiska.

https://www.wfosigw.lodz.pl/

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Henryk Więckowski</strong></p>

Henryk Więckowski

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.