Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 104

XIII Sesja Rady Gminy Kobiele Wielkie

09.02.2016

Informuję o XIII Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie, która odbędzie się w dniu 17 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich (sala konferencyjna).


Proponowany  porządek obrad:

1. Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu  z XII Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/92/08 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 29 października 2008r. w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Kobielach Wielkich.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobiele Wielkie.

6. Przedłożenie radzie gminy sprawozdania za 2015 rok z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiele Wielkie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kobiele Wielkie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Kobiele Wielkie na lata 2015-2020”.

9. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyodrębniania w budżecie gminy na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru.

12. Przedłożenie radzie gminy sprawozdań z działalności  stałych komisji za 2015rok.

13. Sprawy różne, pytania i wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad  XIII  Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie.

 

 

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                         
                                                                                                  Lech  Maks

 

 

Wójt gminy zaprasza

Beata Pokora

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.