Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 1039

KURENDA

19.05.2023

Informuje się właścicieli posesji z terenu Gminy Kobiele Wielkie utrzymujących psy o konieczności zabezpieczania wyjścia psów poza obręb posesji i zobowiązuje się wszystkich do przestrzegania wymogów opieki nad tymi zwierzętami.

Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne jest wspólnym dobrem, o które trzeba dbać, należy zatem wspólnie zabiegać o zapewnienie bezpieczeństwa dla ruchu pojazdów i pieszych na drodze, a tym samym wyeliminować zjawisko wałęsania się psów należących do swoich właścicieli.

Zgodnie z postanowieniami § 18 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiele Wielkie, osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

W przypadku otrzymania zgłoszenia o naruszeniu przez właściciela psa ustawy o ochronie zwierząt oraz postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiele Wielkie wspólnie z organami Policji wszczynane będą postępowania zmierzające w kierunku pociągnięcia właściciela psa do odpowiedzialności, a zgodnie z brzmieniem art. 77 Kodeksu Wykroczeń „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”.

Gdy mamy faktycznie podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie wówczas należy zgłoszenie kierować telefonicznie lub osobiście do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich. Jeśli okaże się, iż zgłoszony
i zabrany pies miał właściciela, zostanie on obciążony kosztami odbioru i utrzymania go
w schronisku. 

Wskazanie przez mieszkańców które i czyje psy przebywają poza ogrodzonymi posesjami będzie pomocne przy prowadzeniu dalszych ustaleń.

Jednocześnie proszę o zapoznanie się z treścią:
1.    Ustawy o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 572, zm. poz. 2375);
2.    Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ( Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.),

na podstawie których uchwalono:
-    Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Kobiele Wielkie tj. Uchwała Nr LIII/297/23 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 16 marca 2023 r.

-   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiele Wielkie tj. Uchwała Nr XXI/114/20 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 26 czerwca 2020r. z późn. zm.
(opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2020r poz. 4094).

Pełna treść w/w uchwał zamieszczana jest również na stronie internetowej www.bip.kobielewielkie.pl.                                                                                           

                                                                                   Wójt Gminy      

                                                                               Henryk Więckowski

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Henryk Więckowski</strong></p>

Henryk Więckowski

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.