Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 991

XLIX Sesja Rady Gminy Kobiele Wielkie

13.01.2023

Informuję o zwołanej XLIX Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie, która odbędzie się  w dniu 20 stycznia 2023 r. o godz.10:00  w sali obrad Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich ul. Reymonta 79.
            Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy oraz udostępniony archiwalny zapis obrazu i dźwięku z  obrad: www.kobielewielkie.sesja.pl

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLIX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 – 2023.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia
w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kobiele Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania za kształcenie
i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiele Wielkie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kobiele Wielkie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiele Wielkie na rok 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2031.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania, sposobów rozliczania oraz kontroli dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
14. Sprawy różne, pytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                    Lech Maks

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Henryk Więckowski</strong></p>

Henryk Więckowski

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.