Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 78

VI Sesja Rady Gminy Kobiele Wielkie

18.06.2015

Informacja  o  VI  Sesji   Rady Gminy Kobiele Wielkie, która  odbędzie  się  w dniu  26 czerwca  2015r.  o godz. 10:00 w  Urzędzie Gminy  w Kobielach  Wielkich  (sala konferencyjna).


Proponowany  porządek obrad:

1. Otwarcie  VI  Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu  z  V  sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie.

4. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej  w Kobielach Wielkich  za 2014 rok.

 - Omówienie sprawozdania z  działalności  jednostki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich za 2014rok.
 
 - Omówienie sprawozdania z działalności jednostki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kobielach Wielkich za 2014 rok.

 - Omówienie sprawozdania z działalności jednostki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania finansowego Gminy  Kobiele Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014 .
 
 a) Zapoznanie z Uchwałą Nr II/122/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby   Obrachunkowej w Łodzi  z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie opinii  o sprawozdaniu Gminy Kobiele Wielkie z wykonania budżetu za 2014 rok.

 b) Przedłożenie Uchwały Nr 1/2015  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Kobiele Wielkie za rok 2014 i wystąpienia z wnioskiem do Rady Gminy Kobiele Wielkie o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Kobiele Wielkie za rok 2014.

8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kobiele Wielkie za 2014 rok.        

 a) Zapoznanie z Uchwałą Nr II/146/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobiele Wielkie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata  2015 – 2028.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kobiele Wielkie.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kobiele Wielkie na lata 2015-2022.

15.  Sprawy różne, pytania i wolne wnioski.

16.  Zamknięcie obrad VI  Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie.


                                                                                            Przewodnicząc Rady Gminy

                                                                                                   Lech  Maks

Wójt gminy zaprasza

Beata Pokora

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.