Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 457

XVIII Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie

07.02.2020

Informuję o XVIII Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie, która odbędzie się w dniu 18 lutego 2020r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich (sala obrad).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Kobiele  Wielkie na rok szkolny 2019/2020.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

7. 1. Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  w sprawie petycji z dnia 17 stycznia 2020 r. Sołectwa Biestrzyków Wielki.

     2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działania Wójta Gminy Kobiele Wielkie w zakresie zakończenia postępowania sądowego toczącego się przed Sądem Okręgowym
w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny w sprawie IC 86/19.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiele Wielkie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  planu pracy Komisji Rewizyjnej - stałej komisji Rady Gminy Kobiele Wielkie.

12. Sprawozdania stałych komisji Rady Gminy za 2019 rok.

13. Przestawienie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kobiele Wielkie na 2020 rok:

- Komisji Budżetu Finansów i Planowania,

- Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Gminnych.

- Komisji Zdrowia, Oświaty Kultury i Sportu,

- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

14. Sprawy różne, pytania i wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy oraz udostępniony archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad: www.kobielewielkie.sesja.pl

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Lech  Maks

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Henryk Więckowski</strong></p>

Henryk Więckowski

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.