Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 366

INFORMACJA

04.04.2019

Informuję wszystkich właścicieli posesji z terenu gminy Kobiele Wielkie utrzymujących psy o konieczności zabezpieczania wyjścia psów poza obręb posesji, w której są utrzymywane i zobowiązuję do przestrzegania wymogów opieki nad tymi zwierzętami.

Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne jest wspólnym dobrem, o które trzeba dbać, należy zatem wspólnie zabiegać o zapewnienie bezpieczeństwa dla ruchu pieszych na drodze i wyeliminować zjawisko wałęsania się psów posiadających swoich właścicieli.

Zgodnie z postanowieniami § 13 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiele Wielkie:

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2 W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu, chyba że ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione.

W przypadku otrzymania zgłoszenia o naruszeniu przez właściciela utrzymującego psa na terenie gminy Kobiele Wielkie ustawy o ochronie zwierząt oraz postanowień regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy wszczynane będą postępowania zmierzające do pociągnięcia właścicieli psów do odpowiedzialności.

Podstawy prawne:

  • Ustawa o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. Nr 106, poz. 122)
  • Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)
  • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiele Wielkie (Uchwała Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 czerwca 2016 roku, zmiany: Uchwała Nr XXV/198/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 27 czerwca 2017r);
  • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiele Wielkie (Uchwala Nr Vll/45/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 29 marca 2019 roku).

Przedmiotowe uchwały zamieszczone się na stronie internetowej: www.bip.kobielewielkie.pl w zakładce Uchwały Rady Gminy.

 

Wójt Gminy - Henryk Więckowski

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Henryk Więckowski</strong></p>

Henryk Więckowski

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.