Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 349

E - dowód

22.02.2019

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich informuje, iż od  4 marca 2019 roku planowane jest rozpoczęcie wydawania nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, tzw. e-dowodów.

Nie będzie konieczności wymiany dotychczasowych dowodów osobistych, zachowają one ważność do upływu terminów w nich określonych.

E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, który będzie bezpłatnym, bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.

E-dowód będzie z wyglądu podobny do obecnego, wewnątrz jednak będzie znajdował się chip z zakodowanymi danymi osoby i dokumentu. Fotografia dowodowa będzie zapisana w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne. Dokument będzie zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ang. ICAO), co pozwoli na automatyczne przekraczanie bramek lotniskowych na terenie Unii Europejskiej.

Na awersie nowego dowodu osobistego znajdą się imię, nazwisko, data urodzenia, płeć i obywatelstwo jego posiadacza oraz numer dowodu osobistego, termin ważności i numer CAN służący do zapewnienia nawiązania bezpiecznego połączenia pomiędzy warstwą elektroniczną dowodu osobistego a urządzeniem lub systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem czytnika kart.

Rewers dokumentu będzie zawierał numer PESEL, miejsce urodzenia i nazwisko rodowe posiadacza, a także imiona jego rodziców. Zamieszczona zostanie też data wydania dokumentu, organ wydający i numer dowodu.

Nowy dowód osobisty będzie posiadał:

- trzy certyfikaty tj.:

  • Certyfikat potwierdzania obecności – nie wymaga ustalania kodu PIN. Będzie on służył do potwierdzania swojej obecności w określonym miejscu i czasie. Planowane wykorzystanie np. w służbie zdrowia. Zamieszczony jest w każdym dowodzie osobistym.
  • Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia – poświadczenie elektroniczne służące do identyfikacji i uwierzytelnienia posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza. Wymaga 4-cyfrowego kodu PIN (tzw. PIN 1). Umieszczony w e-dowodzie każdej osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
  • Certyfikat podpisu osobistego – poświadczenie elektroniczne danych posiadacza e-dowodu. Przyporządkowuje do posiadacza dowodu osobistego te dane, które służą do sprawdzenia prawdziwości jego podpisu osobistego. Wymaga 6-cyfrowego kodu PIN (tzw. PIN 2). Będzie umieszczony w e-dowodzie osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i na wniosku o e-dowód wyrazi zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu. Jeżeli wniosek dotyczy osoby małoletniej, taką zgodę może wyrazić rodzic lub opiekun prawny.

Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy osoba ta skończy 18 lat przed upływem ważności dowodu osobistego. Certyfikat uaktywni się automatycznie dopiero w dniu ukończenia 18 lat.

- przestrzeń na kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego. Certyfikat wydawany jest odpłatnie przez podmioty wpisane do tzw. rejestru kwalifikowanych podmiotów, które świadczą usługi certyfikacyjne służące do komunikacji z podmiotami komercyjnymi.

W przypadku czasowej utraty kontroli nad dowodem osobistym certyfikaty będzie można zawiesić. Zawieszenie certyfikatów jest równoznaczne z zawieszeniem e-dowodu. Okres zawieszenia może trwać do 14 dni kalendarzowych. Jeżeli w tym czasie nie zostanie cofnięte zawieszenie certyfikatów e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeżeli zawieszenie nie przekroczy 14 dni kalendarzowych to będzie można cofnąć zawieszenie certyfikatów i e-dowód będzie nadal ważny.

Przy odbiorze nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną posiadacz dowodu otrzyma kod PUK odblokowujący certyfikaty (w razie trzykrotnego błędnie wpisanego PIN-u) oraz ustali sobie Kod PIN 1 i Kod PIN 2.

Posiadacz e-dowodu może również odmówić ustawienia kodów PIN w momencie odbioru dokumentu i zrobić to później w tym samym lub innym urzędzie. W takiej sytuacji odbiera tylko kod PUK.

 Właściciel e-dowodu może również nie być w ogóle zainteresowany korzystaniem z warstwy elektronicznej i nie odbierać nawet kodu PUK. W takiej sytuacji kod PUK zostaje zabezpieczony w kopercie dowodowej znajdującej się w urzędzie gminy.

W Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich wnioski w wersji papierowej wraz z załączoną fotografią w obowiązującym formacie można składać w pokoju nr 102 ( USC ) w godzinach pracy urzędu.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Henryk Więckowski</strong></p>

Henryk Więckowski

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.