Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 291

XXXV Sesja Rady Gminy Kobiele Wielkie

23.05.2018

Informuję o XXXV Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie, która odbędzie się w dniu 1 czerwca 2018r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich (sala konferencyjna).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:
     1) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kobielach Wielkich za 2017 rok.
     2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich za 2017 rok;
     3)Zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich za 2017 rok;

5.Przedstawienie treści uchwał:
- Nr II/51/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Gminy Kobiele Wielkie z wykonania budżetu za 2017 rok.
- Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Kobiele Wielkie za rok 2017 i wystąpienia z wnioskiem do Rady Gminy Kobiele Wielkie o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Kobiele Wielkie.
- Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobiele Wielkie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kobiele Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kobiele Wielkie za 2017 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2018-2025.

11. Sprawy różne, pytania i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie.


                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                            Lech Maks

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Henryk Więckowski</strong></p>

Henryk Więckowski

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.