Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 241

XXVIII Sesja Rady Gminy Kobiele Wielkie

07.11.2017

Informuję o XXVIII Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2017 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich (sala konferencyjna).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie.

4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Kobielach Wielkich w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Kobielach Wielkich.

5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Orzechowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Orzechowie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kobiele Wielkie.

9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiele Wielkie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

10. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiele Wielkie na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej ze zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny ścieków odprowadzanych do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

16. Zajęcie stanowiska w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych dla Gminy Kobiele Wielkie na 2018 rok.

17. Sprawy różne, pytania i wolne wnioski.

- Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych przez Radnych Gminy Kobiele Wielkie za 2016r.

- Informacja o wyznaczonych podmiotach, w których będzie odbywała się praca społecznie użyteczna.

18. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie.

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              Lech  Maks

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Henryk Więckowski</strong></p>

Henryk Więckowski

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.