Logo Gmina Kobiele Wielkie

News

News zdjęcie id 208

XXV Sesja Rady Gminy Kobiele Wielkie

21.06.2017

Informuję o XXV Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich (sala konferencyjna).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXV  Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2017-2029.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kobiele Wielkie pożyczki bankowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kobiele Wielkie kredytu bankowego długoterminowego w roku 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej Publicznego Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kobielach Wielkich.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Kobiele Wielkie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobiele Wielkie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 czerwca 2016 r. sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiele Wielkie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
13. Sprawy różne, pytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie.

 

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                             Lech Maks

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Henryk Więckowski</strong></p>

Henryk Więckowski

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich

ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
tel.: 44 681-44-12
e-mail: ug@kobielewielkie.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.